กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงรับเชิญเป็นองค์ที่ปรึกษา โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงรับเชิญเป็นองค์ที่ปรึกษา โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2565 ว่า โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ของไทย และประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้แปลเสร็จแล้วกว่า 20% ซึ่งคืบหน้าไปมาก อีกทั้ง มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบการขอพระราชทานโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาโครงการ โดยได้รับแจ้งจากกองงานในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่าพระองค์ทรงรับเชิญเป็นองค์ที่ปรึกษา ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

นายอิทธิพลกล่าวอีกว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบแผนการดำเนินงานโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2566 เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านการแปล การบรรณาธิการ และการจัดหาโปรแกรมสำหรับเป็นเครื่องช่วยแปล ซึ่งจะทำให้การแปลรวดเร็ว และมีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมถึง การประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งใน และต่างประเทศ โดยมอบให้กรมการศาสนาจัดทำรายละเอียดงบมาเสนอคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ แผนงานการแปลพระไตรปิฎก จะคืบหน้าขึ้นกว่า 60% และแปลเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี 2567